Digitaal Vaardig

Zelftest

Welkom bij de zelftest basiscompetenties! Hartstikke goed dat je even tijd neemt om inzicht te krijgen in je digitale vaardigheden. In je huidige functie, en zeker ook in de toekomst, is het verder ontwikkelen van je digitale vaardigheden onmisbaar. Net als op alle andere deskundigheidsgebieden is het ook voor digitale vaardigheden belangrijk om te blijven ontwikkelen. De zelftest is hiervoor een goed vertrekpunt.

Weten met welke vaardigheden je aan de slag moet?

Test jezelf en ontdek op welke onderwerpen je expert bent, en waar je nog blinde vlekken hebt. Krijg inzicht in welke vaardigheden voor de uitvoering van jouw werk nodig zijn, en krijg na afloop, aan de hand van jouw persoonlijke uitslag, tips hoe je een leer- en ontwikkeltraject zou kunnen aanpakken.

De vragen zijn in vijf categorieën ingedeeld, elke rubriek kan afzonderlijk gevolgd worden. Je kunt de test tussentijds opslaan en op een later moment weer verder invullen. De uitslag krijg je echter pas wanneer de hele test is doorlopen.

Onderwerpen die voor jou vanwege je werkzaamheden niet van toepassing zijn, worden wanneer je het vinkje ‘niet van toepassing’ aan klikt, overgeslagen.

Na het doorlopen van de test krijg je direct op het scherm je resultaat te zien, en ook per mail krijg je de uitslag toegestuurd. Medewerkers van ’s Heeren Loo krijgen automatisch een bevestiging in MLO (mijn leeromgeving) dat zij de test hebben gedaan. Dit kun je als bewijs voor het gesprek met je leidinggevende gebruiken.

Aan de hand van de resultaten van de zelftest heb je voldoende inzichten om een plan te kunnen maken op welke gebieden je je nog verder wilt ontwikkelen.